Convenant / vaststellingsovereenkomst

Alle afspraken die in het kader van de scheiding worden gemaakt zullen worden vastgelegd in een convenant dan wel vaststellingsovereenkomst. Dit vormt het sluitstuk van het traject bij Inner Family scheidingsbegeleiding.

Convenant

In het convenant worden alle gemaakte afspraken neergelegd die jullie in het kader van de afwikkeling van het huwelijk/ontbinding geregistreerd partnerschap hebben gemaakt. Denk daarbij aan de afspraken omtrent partneralimentatie, de wijze van verdeling van de woning, de wijze van verdeling van gezamenlijk eigendom, vermogen en/of schulden, de eventuele afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden, de fiscale regeling en pensioen. Het convenant zal samen met een eventueel ouderschapsplan en het verzoek tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank en worden bekrachtigd door de rechter.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die is gericht op definitieve beëindiging of voorkoming van een onzekerheid of geschil. Niet alle onderdelen die in het convenant zijn opgenomen kunnen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd, denk aan de vaststelling van het hoofdverblijf van een kind en het gezag. Voorbeelden van vaststellingsovereenkomsten zijn de waarde van de woning waartegen deze zal worden overgenomen, het vaststellen van de omvang van de huwelijksgerelateerde behoefte in het kader van partneralimentatie en de wijze van verdeling van schulden.

 

Als er sprake is van een vaststellingsovereenkomst is een beroep op dwaling in beginsel niet meer mogelijk. Dit betekent dat je na het sluiten van de overeenkomst je in principe niet meer op het standpunt kan stellen dat je niet wist waarvoor je tekende of waar je recht op had.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust.