Dienstverlening

De kern van de dienstverlening van Inner Family scheidingsbegeleiding is het begeleiden van én de afwikkeling van een scheiding in de breedste zin van het woord:

Ook wanneer je de scheiding achter de rug hebt en jullie aanvullende of nieuwe afspraken willen maken, bijvoorbeeld een herberekening van de alimentatie of wijziging van de omgangsregeling, kunnen jullie bij Inner Family terecht.

De dienstverlening van Inner Family scheidingsbegeleiding richt zich tot beide partijen die de beslissing hebben genomen om uit elkaar te gaan en over willen gaan tot de afwikkeling van de scheiding of die al uit elkaar zijn en die samen nieuwe of aanvullende afspraken willen maken. Inner Family zal de partijen begeleiden gedurende het gehele proces en hen van de nodige informatie voorzien. Voorts zullen de benodigde stukken door Inner Family worden opgesteld. Gedurende het gehele proces zal er oog zijn voor verwerking van emoties én verbetering van de communicatie, zodat je op goede voet kunt afsluiten en in de toekomst kan stappen.

Het kind, of de kinderen, zal/zullen in samenspraak met de ouders desgewenst worden uitgenodigd voor een kindgesprek. In het kindgesprek wordt nagegaan hoe het met het kind gaat, wat het kind nodig heeft in de scheiding, wordt een basis gelegd voor zijn/haar verwerking van de scheiding en eventueel, afhankelijk van de leeftijd van het kind, nagegaan wat zijn/haar wensen zijn op het gebied van het ouderschapsplan (met uitzondering van financiële zaken). Denk bijvoorbeeld aan wanneer zijn ze bij de ene ouder en wanneer bij de andere ouder zijn, waar en hoe vieren ze hun verjaardag, enzovoorts. Deze wensen worden in overleg met de ouders zoveel mogelijk vastgelegd in het ouderschapsplan. Op deze manier wordt het ouderschapsplan een plan waar niet alleen ouders, maar ook het kind zich in kan vinden.

Een echtscheiding of een ontbinding van het geregistreerd partnerschap mét kinderen kan enkel verlopen via de rechtbank. Dit betekent dat de rechter de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap moet uitspreken wil het rechtsgeldig zijn. Indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap verloopt via een advocaat en zal derhalve worden uitbesteed aan een advocaat met wie Inner Family een samenwerking heeft. Dit laatste zal enkel een formaliteit zijn.

Kortom, als gecertificeerd register mediator zal mr. B.B.A. Brevé van Inner Family scheidingsbegeleiding jullie van a tot z begeleiden in de afwikkeling van de scheiding of herziening van de bestaande afspraken.

  • Gezin centraal

    Gezin centraal

  • Heldere en duidelijke afspraken

    Heldere en duidelijke afspraken

  • Transparantie

    Transparantie

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?