Echtscheiding

Je bent getrouwd en besluit om uit elkaar te gaan. Hoe pak je dat aan en wat moet er geregeld worden? Informatie over echtscheiding vind je op deze pagina.

Scheiding uitspreken door rechter

Wanneer je getrouwd bent en besluit uit elkaar te gaan dan kan het huwelijk enkel worden beëindigd door de rechter. Pas wanneer de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken én de echtscheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie getrouwd zijn, dan is de echtscheiding definitief.

Naar een advocaat of mediator

Je kan ervoor kiezen om ieder naar een eigen advocaat te gaan, om samen naar een advocaat te gaan óf te kiezen voor een gezamenlijke mediator. Welk pad je bewandelt hangt af hoe goed je ‘on speaking terms’ bent met elkaar, waar je persoonlijke voorkeur naar uit gaat, maar ook wat je budget is.

Verzoek tot echtscheiding

Een verzoek tot echtscheiding kan uiteindelijk alleen door een advocaat worden ingediend. Dit is wettelijk zo bepaald. Het verzoek kan op twee manieren worden ingediend:

  • via een eenzijdig verzoek van één van de scheidende partners of;

  • op gemeenschappelijk verzoek.

Wanneer je samen besluit om de hulp van de mediator in te schakelen en je samen tot afspraken kunt komen dan is de indiening van het verzoek tot echtscheiding door een advocaat en de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank enkel een formaliteit. Bij Inner Family wordt ervoor gezorgd dat alle gemaakte afspraken worden neergelegd in de bestemde overeenkomsten, welke door jullie samen worden ondertekend en vervolgens via een advocaat worden ingediend bij de rechtbank.

Wat als je er samen niet uit komt?

Als het niet lukt om samen afspraken te maken over de afwikkeling van het huwelijk dan staat enkel de procedure naar de rechtbank met ieder een eigen advocaat nog open. Een dergelijke procedure is in de meeste gevallen kostbaar en zeer tijdrovend.

Wil je hier meer over weten?