Frequently Asked Questions

Hieronder vind je de meest gestelde vragen.

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.
Plan dan een kennismaking met Inner Family in. Misschien dat je (ex)partner gezien de vele voordelen dan wel openstaat voor mediation. Mocht het traject uiteindelijk toch niet slagen, dan staat de weg naar de rechtbank altijd nog open.
Wanneer de communicatie tussen jullie beiden stug verloopt dan is het traject bij Inner Family juist geschikt om te starten. Immers richt mediation zich ook op (herstel van) communicatie. Samen gaan we op zoek naar een manier waarbij jullie beter met elkaar kunnen gaan communiceren en er minder sprake is van miscommunicatie. Zo kan je problemen in de toekomst voorkomen.
De echtscheiding is pas definitief als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar je getrouwd bent. De datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheiding heeft ingeschreven is de datum waarop je gescheiden bent. De ambtenaar geeft in een brief aan op welke datum deze inschrijving heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de ontbinding van het geregistreerd partnerschap.
Eén van de voorwaarden voor mediation is het ‘verbod op vuren’. Dit betekent wanneer jullie kiezen voor een traject bij Inner Family de procedure die met de kwestie verband houdt wordt aangehouden in afwachting van de uitkomst van het traject. Mocht het traject toch niet slagen dan kan de procedure alsnog worden voortgezet.
Hoe lang de scheiding duurt is geheel afhankelijk van jullie wensen en jullie situatie. In hoeverre jullie kunnen jullie goed met elkaar praten en hoe snel kunnen jullie het met elkaar eens worden? Gemiddeld vinden er 2 tot 6 gesprekken plaats. Het voordeel van mediation is dat we ook werken aan herstel van communicatie. Dit kan het scheidingsproces versnellen waardoor de scheiding enkele weken tot enkele maanden in beslag neemt. Hebben jullie echter veel ruzie en kunnen jullie het niet eens worden met elkaar waardoor jullie ieder een eigen advocaat in de armen moet nemen, dan kan de scheiding uitlopen tot een aantal jaren.
Nee, het kennismakingsgesprek wordt met jullie allebei gevoerd. Eén van de basisprincipes van mediation is dat de mediator neutraal en onpartijdig is. Dit betekent dat de mediator niet geassocieerd of verbonden is met één van de partijen op een zodanige wijze dat diens neutraliteit in het geding komt of de schijn daarvan gewekt wordt. Dit maakt dat alle gesprekken met jullie samen gevoerd worden en jullie altijd van alle communicatie op de hoogte worden gesteld. Zo worden alle e-mails naar jullie samen gestuurd en zal er geen contact tussen de mediator en een partij plaatsvinden zonder dat de ander daarvan op de hoogte is.
In een traject met Inner Family gaan jullie samen in gesprek met de mediator met als doel afspraken te maken over de afwikkeling van een scheiding, de vaststelling van een omgangsregeling of de wijziging van al bestaande afspraken. Wanneer je kiest voor een eigen advocaat dan verloopt alle communicatie met betrekking tot de kwestie via de eigen advocaat en tussen de advocaten onderling.
Het kan altijd gebeuren dat de afspraak niet door kan gaan en verzet moet worden. Daar heb ik alle begrip voor. Laat het mij 48 uur van tevoren weten, dan is dit geheel kosteloos en plannen we snel weer een nieuwe afspraak in.
Het traject is altijd op vrijwillige basis. Indien je besluit te stoppen en we hebben een fixed price afgesproken dan zal ik de reeds gemaakte uren omzetten in mijn uurtarief en die bij jullie in rekening brengen.
Mocht het niet lukken om het factuurbedrag in één keer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen dan is het mogelijk om het bedrag in 3 termijnen te betalen. Mocht je hier gebruik van willen maken dan geef dit op tijd aan mij door. Je ontvangt dan een betalingsregeling met daarbij het termijnbedrag als ook de uiterlijke betaaldatum per e-mail of per post.
De factuur dient binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, betaald te worden op het rekeningnummer zoals vermeld is op de factuur. Vergeet daarbij niet om het factuurnummer te vermelden.

Nog vragen onbeantwoord? Stel ze via het contactformulier.