Ontbinding geregistreerd partnerschap

Wanneer je samen een geregistreerd partnerschap hebt en je besluit om uit elkaar te gaan dan zal het geregistreerd partnerschap ontbonden moeten worden. Afhankelijk van je situatie kan dit met en zonder tussenkomst van de rechter. Informatie over de ontbinding van het geregistreerd partnerschap vind je op deze pagina.

Zonder tussenkomst van de rechter

Het geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van de rechter ontbonden worden wanneer je geen kinderen samen hebt én jullie daarnaast in staat zijn om samen afspraken te maken over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Met tussenkomst van de rechter

Wanneer je samen kinderen hebt dan kan de ontbinding alleen uitgesproken worden door de rechter. Ook als je er samen niet uit kunt komen (en je hebt geen kinderen) verloopt de ontbinding via de rechter. In dat laatste geval zal je ieder een eigen advocaat moeten inschakelen.

ontbinding geregistreerd partnerschap scheidingsbegeleiding mediation Inner Family

Mediation en ontbinding geregistreerd partnerschap

Wanneer je samen en in goed overleg afspraken wenst te maken over de afwikkeling van het geregistreerd partnerschap dan kan je ervoor kiezen om samen een mediator in te schakelen. Ook als je kinderen hebt en de ontbinding dus via de rechter verloopt kan je nog steeds terecht bij de mediator. Het verzoek zal uiteindelijk met tussenkomst van een advocaat worden ingediend en de rechter zal de ontbinding van het geregistreerd partnerschap uitspreken. Deze procedure zal dan enkel een formaliteit zijn.

Onderdelen ontbinding geregistreerd partnerschap

Als het gaat om een ontbinding van het geregistreerd partnerschap dan komen dezelfde kwesties aan bod vergelijkbaar met een echtscheiding, te weten het opstellen van een ouderschapsplan (bij kinderen), partneralimentatie, verdeling van gemeenschappen (bezittingen/vermogen/schulden en eventueel afwikkeling van de partnerschapsvoorwaarden) en pensioen.

Wil je meer weten over dit onderwerp?