Pensioen bij scheiding

Het pensioen is ook een thema dat aan bod komt bij een scheiding. Hoewel het pensioen in de toekomst ligt is het weldegelijk belangrijk om daar tijdens de scheiding goede afspraken over te maken. Dat geeft rust en zo voorkom je eventuele problemen in de toekomst. Informatie over de mogelijkheden vind je hier.

Ouderdomspensioen van je ex-partner

Je hebt recht op een deel van het werknemerspensioen van je ex-partner in het geval:

  • je getrouwd was, je een geregistreerd partnerschap had of een samenlevingsovereenkomst had en je partner je heeft aangemeld bij zijn of haar pensioenuitvoerder, en;

  • je ex-partner in loondienst heeft gewerkt en via de werkgever pensioen heeft opgebouwd.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS)

Vanaf 1 mei 1995 is de WVPS in werking getreden. Deze wet is van toepassing op echtscheidingen die vanaf 1 mei 1995 zijn ingeschreven. Het uitgangspunt van de WVPS is dat het tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen wordt verevend (verdeeld). Dit heet ook wel pensioenverevening en betreft dus de standaardverdeling.

 

Het pensioen wordt niet altijd verdeeld. Er geldt een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder (€ 592,51 bruto per jaar op het moment van scheiding, 2024). Kleine pensioenen worden derhalve niet verdeeld.

 

Om ervoor te zorgen dat je jouw deel rechtstreeks van de pensioenuitvoerder zult ontvangen, is het noodzakelijk om binnen 2 jaar na de datum van de echtscheiding een melding hiervan te doen bij de pensioenuitvoerder. Hiervoor is een formulier beschikbaar. Mocht deze melding niet binnen 2 jaar na datum echtscheiding bij de pensioenuitvoerder worden gedaan, dan geldt nog steeds dat het pensioen wordt verevend, echter zal het pensioen aan de ex-partner worden uitbetaald en zal je het onderling moeten verdelen.

 

Het ouderdomspensioen wordt uitbetaald op het moment dat de pensioengerechtigde (degene die het pensioen heeft opgebouwd) de pensioenleeftijd bereikt.

 

Als degene die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden, dan verliest de ander het verevende deel van het ouderdomspensioen. Indien degene die het pensioen niet heeft opgebouwd komt te overlijden, dan krijgt de ander weer het volledige ouderdomspensioen.

Uitsluiten pensioenverevening

Bij huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden alsmede in het echtscheidingsconvenant is het mogelijk om de toepassing van de WVPS uit te sluiten.

 

De volgende opties zijn dan mogelijk:

  • het pensioen wordt helemaal niet verdeeld, ofwel ieder houdt zijn/haar eigen ouderdomspensioen;

  • er wordt een andere verdeelsleutel toegepast, bijvoorbeeld 60% voor de één en 40% voor de ander;

  • een deel van het ouderdomspensioen dat vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap was opgebouwd wordt in de verdeling betrokken;

  • conversie (zie hierna).

Bijzonder nabestaandenpensioen

Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die een ex-partner kan krijgen als de andere ex-partner, die het nabestaandenpensioen heeft opgebouwd, komt te overlijden. Het recht op bijzonder nabestaandenpensioen bestaat in het geval de pensioenregeling daarin voorziet (opbouwbasis). Er is geen bijzonder partnerpensioen wanneer het partnerpensioen verzekerd is op risicobasis.

Conversie

Bij conversie (omzetting) wordt het deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, samen met het bijzonder nabestaandenpensioen omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Dit pensioen wordt dan gekoppeld aan het leven en de leeftijd van deze persoon.

 

In het geval degene die het pensioen niet heeft opgebouwd komt te overlijden, dan valt dit deel niet terug naar de ex-partner (dat is wel het geval bij pensioenverevening). Als degene die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden, dan behoudt de ander de eigen aanspraak op het ouderdomspensioen.

 

Mochten jullie voor conversie willen kiezen dan dient de pensioenuitvoerder hiermee in te stemmen.

Informatie pensioen bij scheiding Inner Family mediation

Meer weten over pensioen?