Ouderschapsplan

Indien je besluit om uit elkaar te gaan dan verbreekt de verbinding als partners. Wanneer jullie samen kinderen hebben gekregen dan blijft echter de verbinding als ouders voor het leven bestaan. Tijdens de relatie zal de communicatie met betrekking tot de kinderen, met hier en daar wellicht wat ups en downs, als vanzelf zijn gegaan. Wanneer je besluit om te scheiden zul je als ouders moeten nadenken over een nieuwe modus waarin je op dit vlak gaat communiceren en hoe je het als gescheiden ouders voor je (minderjarige) kinderen wilt gaan regelen.

 

Op welk adres zullen de kinderen ingeschreven staan? Hoe ziet de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken eruit? Wanneer informeer je elkaar als ouders en wie neemt welke beslissingen ten aanzien van de kinderen? Hoe worden de vakanties en feestdagen verdeeld en hoe verdelen jullie de kosten van de kinderen?

 

Al deze vragen worden beantwoord in een door de ouders op te stellen ouderschapsplan.

Wettelijke verplichting

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, en;

  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Ook in het geval één van de ouders het gezag uitoefent is het raadzaam om een ouderschapsplan op te stellen.

Goede basis voor de toekomst

Een door jullie samen overeengekomen ouderschapsplan geeft een goede basis voor de toekomst en geeft daarnaast niet alleen rust voor jezelf, maar zeker ook voor je kinderen! Voorkomen moet worden dat door een gebrek aan communicatie en afspraken de kinderen er de dupe van worden. De kinderen hebben immers niet voor de scheiding gekozen. Bij het opstellen van het ouderschapsplan wordt voorts rekening gehouden met de leeftijd en het type kind; bij een jong kind spelen immers andere omstandigheden dan een kind in de puberleeftijd.

Omgangsregeling

Wanneer je als ouder niet beschikt over het ouderlijk gezag van het minderjarige kind maar je wilt wel graag omgang met je kind, dan kan je een omgangsregeling vaststellen. In een omgangsregeling staat wanneer en op welke dagen en tijden het kind bij jou verblijft. Een rechter kan een omgangsregeling vaststellen in het geval jullie er samen niet uit kunnen komen.

 

Het verschil met een zorg- en contactregeling is dat je spreekt over een zorg- en contactregeling wanneer beide ouders over het ouderlijk gezag beschikken.

 

Ook grootouders die een nauwe persoonlijke band met het kind hebben kunnen een omgangsregeling (laten) vastleggen.

Co-ouderschap mediation Inner Family scheidingsbegeleiding informatie

Co-ouderschap

Co-ouderschap is geen juridische term; het geeft aan dat ouders na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken over de kinderen (min of meer) gelijkelijk willen verdelen.

 

Voor kinderen is het meestal heel prettig om ongeveer net zoveel tijd door te brengen bij de ene ouder als bij de andere ouder. Als ouder krijg je veel meer mee in het dagelijks leven van het kind en ouders hebben bij co-ouderschap meer contactmomenten met elkaar.

Co-ouderschap vereist goede communicatie

Om een regeling conform het co-ouderschapsprincipe goed te laten verlopen is het enorm belangrijk dat je als ouders in staat bent om op een juiste manier met elkaar te communiceren en elkaar als volwaardig ouder blijft zien met wederzijds respect voor elkaar. Ook vraagt het van jullie wat denkwerk om de regeling in beide levens zo goed mogelijk te laten inpassen. Een bepaalde mate van flexibiliteit is daarbij een pré.

Financiële en fiscale gevolgen co-ouderschap

Co-ouderschap heeft voorts een aantal financiële en fiscale gevolgen, waaronder bijvoorbeeld het recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bij meerdere kinderen kan het financieel gunstig zijn om één kind bij de ene ouder in te schrijven en het andere kind bij de andere ouder in te schrijven om zo bijvoorbeeld beide recht te hebben op de alleenstaande ouderkop bovenop het kindgebonden budget.

Maatwerk

Ieder kind is anders en iedere ouder is anders. Het opstellen van een ouderschapsplan is daarom ook maatwerk. Inner Family helpt jullie om op zoek te gaan naar een regeling die het meest aansluit bij jullie situatie en die goed werkbaar is voor de toekomst.

Nog vragen over dit onderwerp?