Verbreking relatie

Wanneer je besluit om uit elkaar te gaan en je bent niet getrouwd en hebt ook geen geregistreerd partnerschap afgesloten, dan is de tussenkomst van de rechtbank in principe niet nodig. Dit betekent niet dat er niets geregeld moet worden.

Onderdelen verbreking relatie

Wanneer je samen kinderen hebt dan zal er een ouderschapsplan opgesteld moeten worden. Mogelijk is er een samenlevingscontract afgesloten en staan daarin afspraken voor het geval jullie uit elkaar gaan. Daarnaast zal je samen afspraken moeten maken over de eventuele woning die jullie samen bewoonden. Vermogens kunnen voorts samengevloeid zijn. Hoe ga je dat oplossen?

 

Op al deze punten is het belangrijk om op een goede manier uit elkaar te gaan en heldere en duidelijke afspraken te maken. Ook bij de verbreking van een relatie geldt dat in sommige gevallen enkel de weg naar de rechtbank open staat wanneer je er samen niet uit komt. Denk bijvoorbeeld als je gezamenlijk eigenaar bent van een woning en deze moet verdeeld worden. Een ander voorbeeld is het laten vaststellen van een zorg- en contactregeling. 

 

Inner Family helpt jullie bij het inzichtelijk maken van wat er geregeld moet worden en begeleidt jullie bij het maken van heldere en concrete afspraken.   

Verbreking relatie mediation scheidingsbegeleiding Inner Family

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?