Visie en missie

Ik heb een diepgewortelde wens om mensen, met name kinderen, te helpen.

 

Gedurende de periode dat ik als advocaat werkzaam was heb ik veel (vecht)scheidingen meegemaakt en begeleid. Wat mij opviel is dat door onverwerkte emoties bij partijen het voeren van een machtsstrijd vaak de boventoon voerde.

 

Het draaide vaak om het geld, om de kinderen en zelfs puur om het gelijk te krijgen. Als het ging om de kinderen ging het vaak ten koste van die kinderen omdat ouders door de strijd de belangen van de kinderen geregeld uit het oog verloren.

 

Centraal stond waar iemand ‘recht’ op had en er werden tactische en strategische stappen gezet om de ander te bewegen, denk bijvoorbeeld aan het starten van een procedure waarbij hoog werd ingezet. Dit leidde vervolgens tot grote frustratie van de andere partij die daar zelf vaak nog een schepje bovenop deed. Dit alles kwam niet ten goede aan het constructief oplossen van het bestaande conflict.

Ik ben ervan overtuigd dat als het gaat om (echt)scheiding het anders kan en anders moet. Als er kinderen bij betrokken zijn zou ik durven stellen dat het zelfs een verplichting is van ouders om de scheiding in zo goed mogelijke banen te leiden. Het is niet altijd relevant om te kijken naar waar iemand recht op heeft – rechten kunnen immers botsen met elkaar - maar het is veelal beter om te kijken naar wat redelijk en billijk is voor beide partijen, ofwel een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Een duurzame constructieve oplossing voor de lange termijn, binnen de juridische kaders en ontstaan met eigen input en creativiteit, in plaats van een knipkaart voor procedures en een hoop grijze haren en verspilde jaren.

Er dient een basis te zijn van vertrouwen, welwillendheid en eerlijkheid. Het is belangrijk dat partijen die bij mij aan tafel komen de wil hebben om samen tot goede afspraken te komen die voor iedereen in grote mate werkbaar zijn. Dit betekent in mijn ogen niet dat je water bij de wijn moet doen – dan smaakt deze niet meer – maar dat er wellicht gekozen moet worden voor een alternatief, dat het restant gedeeld wordt of dat deze wordt aangevuld.

Als scheidingsspecialist en mediator wil ik er niet alleen zijn voor jou, maar voor jullie allebei én voor jullie eventuele kinderen. Ik ben er voor het hele gezin. Dat is waar Inner Family voor staat.

  • Quote boven png

Een duurzame constructieve oplossing voor de lange termijn, binnen de juridische kaders en ontstaan met eigen input en creativiteit, in plaats van een knipkaart voor procedures en een hoop grijze haren en verspilde jaren.

  • quote teken onder

Visie missie Inner Family scheidingsbegeleiding

Geïnspireerd geraakt? Neem contact met me op.